Home » De ervaring en slides van Remie Remmelts

Je zou kunnen zeggen dat Frits en Cor meer van uit de theorie naar de praktijk zijn gekomen, maar ik juist van uit de praktijk naar de theorie.
Ik had genoeg vakopleidingen gedaan, maar kreeg toch geen grip op zaken als samenhang. Of waarom iets gebeurde zoals het gebeurde. Hoe kon ik nu als riskmanager iets verbeteren, terwijl ik de verschillende aspecten niet kon overzien. Je moet toch een beetje de zaken kunnen plaatsen.
Hoe kijken mensen tegen de wereld aan? Plunderen wat je kunt, of heb je verantwoordelijkheid voor de toekomst en andere mensen?
Hoe kijken mensen tegen zich zelf en hun medemensen aan. Misbruik je elkaar voor je eigen belangen, of wil je samen iets positiefs opbouwen?
Waarom werkt het ene organisatiemodel wel en het andere niet voor mensen. Ligt dat aan die mensen of aan de organisatie?
Hoe kan ik een beetje voorspellen hoe reacties zullen zijn, heb ik zicht op de uitgangspunten van mijn medewerkers?

Los zand kreeg een structuur, handvatten, draaiknoppen enz. door de gereedschapskist van de filosofie.

Voor een duidelijk en helder verhaal werk ik tegenwoordig veel met discussie-slides; plaatjes van tekeningen met trefwoorden. Een simpele vondst om ingewikkelde zaken helder in beeld te brengen!

» Contact opnemen